Undvik de vanligaste misstagen när du lägger din order

Efter att ha behandlat mer än 200.000 tryck ordrar.
Kan vi konstatera att över 90% av felen uppstår på samma ställen!1.De 6 design råd
Gå igenom de sex designråden nedan med avseende på.
Beställning, färger, filtyp, upplösning, och beskäring.

2. Skapa ditt dokument på korrekt sätt.
Ha koll på exportalternativoch användningen avschabloner.


De sex råden.
Ange rätt beställning Använd korrekta färger Använd rätt filtyp
Korrekt upplösning (dpi) Glöm inte plats till beskäring Overprint och outputDe sex råden.

1. Rådet - Ange rätt beställning

Komihåg att alla detaljer när du anger ordern.

Beställningsdetaljer.
• Produkt (vilken trycksak du önskar))
• Upplaga (hur många du ska ha)
• Ditt telefonnummer – gärna mobil nummer.
• Leveransadress
• Faktureringsadress

Tips: Beställ online och undvik problem.
Genom att skicka in beställningen via hemsidan kan du försäkra dig om att du skickat in rätt detaljer.

2. Rådet - Använd korrekta färger

Med undantag av enkla trycksaker med Pantone-färger trycker vi ALLT med fyra CMYK-Färger..

Kom ihåg att tryckfiler ska vara i CMYK-färger
I de flesta grafiska program kan du välja att arbeta i CMYK (istället för RGB-färger).

3. Rådet – Använd korrekt filtyp.

Vi klarar alla filtyper

Tips: Vi föredrar PDF
Bäst resultat får du om du använder PDF-formatet med alla typsnitten inkluderat i filen.


Andra populära filtyper.
• .tif, .jpeg och .eps
• Indesign, Photoshop och Quark
• Microsoft Office

Vi föredrar filer i PDF-format

4 rådet – Korrekt upplösning (dpi)

Genom att använda korrekt dpi undviker du att dina trycksaker blir korniga och oskarpa. Som utgångspunkt ska tryckfiler vara i 300 dpi.

Färre dpi
Färre dpi ( t.ex 150 pdi) går också bra för det mesta. Det är nästan omöjligt att se skillnaden på 300 dpi och 150 dpi när man betraktar trycksaken betraktas på 20 cm avstånd.

Mer dpi
Undantag är visitkort och andra trycksaker med text som är designade i (bitmap) program som Photoshop.
Här bör det sparas i minimum 600 dpi.

Vi rekommenderar för övrigt inte att text görs som bitmap (i bildbehandlingsprogram). Det blir bättre i redigeringsprogram som Indesign.

Bilder och läsavstånd
Till exempel en folder (10-50 cm):
Minst 150 dpi använd 300 dpi för optimalt resultat.

Bilder på ståavstånd.Till exempel affischer, Roll-up’s eller liknade. (min 50 cm):
Minst 60 dpi helst 100 dpi.

Bilder som ska läsas på längre avstånd:
Till exempel banners 5 – 50 dpi beroende på om läsavståndet är 5 eller 20 m.

5 dpi låter lite men faktiskt betyder det att varje pixel är 0,5 x 0,5 cm och en sån liten punkt kan man inte se på 20 meters avstånd. Därför kan 5 dpi användas.

5 rådet Glöm inte plats till beskäring.

Det viktigaste rådet. Det är oftast plats till beskärning som blir fel!

Extra 3 mm i layouten
Det viktigaste är att du kommer ihåg att lägga 3 mm till på alla sidor av trycksaken. Och att text och grafiskaelementer är minst 3 mm innanför trycksakens slutliga kant.

Tips
Du kan undvika problem med beskäringen genom att använda våra mallar.

6 rådet – Overprint och output

Undvik att bli överraskad av att något försvinner..

InDesigen Illustrator och Acrobat kan ställas in så att overprint alltid visas – gör du den inställningen kan du upptäcka eventuella problem med layoutens färglag.

Tips

Vi rekommenderar för övrigt att all text görs som bitmap.

Overprint i InDesign och Illustrator:
Använd funktionen Overprint Prewiew så kommer all layout simulera det färdiga trycket.
InDesign > View > Overprint Preview

Overprint i Acrobat pro:
Upptäck fel när din tryckklara PDF ska kontrolleras. Det rekommenderas alltid att ha ovreprintvisning tillslaget i inställningar:
Edit > Preferences > Page Display > Page Content and Information >
Use Overprint Preview > Always.

Output Preview verktyg i Acrobat:
Du kan även använda verktyget Output Preview: Använd ”Simulate Overprint till i Acrobat:
View - Tools > Print Production > Output
Preview > Simulate overprinting.

1. Använda våra mallar


Vi rekommenderar att du använder våra mallar när du designar dina trycksaker. Speciellt när du designar mer avancerade trycksaker som beachflaggor och säljmappar.

Se mer under Mallar.

Designa utananvända mallar
Ska du designa en enklare trycksak t.ex et vykort kan du göra det utan att använda våra mallar.

2 Använd våra exportinställningar.

Vi rekommenderar att du laddar ner och använder våra exportinställningar om du designar din trycksak med hjälp av Adobes CS- programmen (InDesign, Illustrator och Photoshop).

Fördelar med exportinställningen:
När du använder vår exportinställning är du säker på att detta är under kontroll:
• Problemen med transparens
• Problemen med beskäring
• Problemen med saknande typsnitt
• Problemen med onödigt hög upplösning

Download Exportinställningar.