TryckmetoderDigitalt tryck

…har fördelen att det är både ekonomiskt och miljövänligt eftersom du inte behöver beställa stora upplagor.
Kvaliteten är fullt jämförbar med de stora offsettryckeriernas resultat och det går fortare.

Offsettryck

Om du är i behov av stora upplagor så blir offsettryck ett självklart val. Tidningar i större upplagor, stora volymer
av broschyrer och foldrar eller kataloger är exempel på sådant som passar bättre för offset.

Storformat

Beachflaggor och rollups är exempel på storformat.